Privacy verklaring WTC Schoten vzw

Algemene Privacyverklaring
Wielertoeristenclub Schoten - Vereniging zonder Winstoogmerk
Versie januari 2020
Vanaf 25 mei 2018 ging de nieuwe Europese privacywetgeving, AVG (Nederlandstalige term) of GDPR (Engelstalige term), van kracht. Uw persoonsgegevens worden dankzij deze wetgeving beter beschermd.

De privacy van onze leden en sympathisanten is erg belangrijk voor ons, en we hechten dan ook veel belang aan een correcte verwerking en gebruik daarvan. Wij willen dat je begrijpt op welke manier wij je gegevens verwerken en welke mogelijkheden je hebt om je eigen gegevens te beheren en te controleren.
1. Introductie ALGEMENE PRIVACYVERKLARING
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
WTC Schoten vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet – en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze website maakt gebruik van "cookies", enkel om de werking van de website vlot te laten verlopen.
2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:
WTC Schoten vzw
Ruitersdreef 14
B-2900 Schoten
U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
3. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?
Uw gegevens worden verwerkt door de ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
• Uw deelname aan de activiteiten van WTC Schoten vzw
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid
• Voor de werking van het gesloten gedeelte van de website www.wtcschoten.be
Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Persoonlijke gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, rijksregisternummer
Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
4. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?
Uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk of via mail de toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
5. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?
Wij verwerken alleen die gegevens die u aan ons heeft meegedeeld voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
WTC Schoten vzw bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wat voor de wet vereist is.
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor een periode van 5 jaar na het laatste gebruik. Er wordt in beveiligde back-up voorzien om de data te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
7. Welke rechten heeft u?
Overeenkomstig de wetgeving, kan u inzage krijgen in uw gegevens.
Onjuiste gegevens worden verbeterd op uw verzoek.
U kan zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden.
8. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
9. Wijziging privacy statement
WTC Schoten vzw kan zijn privacy statement wijzigen.
Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
Het bestuur van WTC Schoten vzw

Wij gebruiken cookies op onze web site. Deze zijn essentieel voor het correct functioneren van de site. Als u op OK klikt, geeft u aan dat u hiervan kennis hebt genomen en hiermede akkoord gaat.

Ok