Contact gegevens
 
 
Bestuur:
 
Voorzitter: Herman Wouters 
Ondervoorzitter: Peter Mathieu
Penningmeester: Cri Bocklandt
Secretaris: Gert van Bergen
 
Maatschappelijke zetel:
 
WTC Schoten vzw
Ruiterdreef 14
2900 Schoten

Ondernemersnummer: 455.877.333